Blekinge museum

Rapportnummer

2007:14

Projekttyper

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Asarum 3:2. Asarum socken, Kalrkshamns kommun.

Särskild utredning


Mikael Henriksson 2007
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (436 KB) →
Tillbaka till rapporter →