Blekinge museum

Rapportnummer

2007:12

Projekttyper

Särskild utredning

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Listerby 16:54 och Yxnarum 19:12. Fältarbetsfas II.

Särskild utredning


Mikael Henriksson 2007
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (861 KB) →
Tillbaka till rapporter →