Blekinge museum

Rapportnummer

2007:10

Projekttyper

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Strömma 1:7 samt Asarum 13:37 resp. 13:67. Asarums socken, Karlshamns kommun.

Kulturmiljöutredning


Mikael Henriksson 2007
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (1 MB) →
Tillbaka till rapporter →