Blekinge museum

Rapportnummer

2008:6

Projekttyper

Särskild arkeologisk undersökning

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
RAÄ 77 Karlskrona. Karlskrona socken, Karlskrona kommun.

Särskild arkeologisk undersökning


Ylva Wickberg 2008
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (708 KB) →
Tillbaka till rapporter →