Blekinge museum

Rapportnummer

2016:2

Projekttyper

Arkeologisk undersökning

Fastighets­beteckning



Socken/stad



Kommun



Län

Lokal/projektnamn

Siretorp

Projektansvarig




Arkeologisk undersökning av två vikingatida grophus i Mörby

Carl Persson med bidrag av Torbjörn Brorsson, Bo Knarrström, Per Lagerås och Ola Magnell 2016
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (4 MB) →
Tillbaka till rapporter →