Blekinge museum

Rapportnummer

2016:17

Projekttyper

Antikvarisk kontroll

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Nedläggning av avloppsledning i Örlogshamnen, Karlskrona 4:14, 4:43 RAÄ 77:1

Stefan Flöög 2016
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (6 MB) →
Tillbaka till rapporter →