Blekinge museum

Rapportnummer

2016:21

Projekttyper

Antikvarisk kontroll

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Heliga kors kyrkogård. Arkeologisk kontroll av RAÄ Ronneby 214:1

Mikael Henriksson 2016
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (1 MB) →
Tillbaka till rapporter →