Blekinge museum

Rapportnummer

2016:12

Projekttyper

Arkeologisk förundersökning

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Edestad 229. Förundersökning i samband med återställande. Gröningegården 7:1, Edestad socken, Ronneby kommun.

Arwo Pajusi 2016
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (1 MB) →
Tillbaka till rapporter →