Blekinge museum

Rapportnummer

2016:5

Projekttyper

Fastighets­beteckning

Johannishus 1:2

Socken/stadKommunLän

RAÄ-nummer

RAÄ Hjortsberga 306

Projektansvarig

Mikael Henriksson


Efterundersökning Västra Vång 2013

Mikael Henriksson 2016
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (26 MB) →
Tillbaka till rapporter →