Blekinge museum

Rapportnummer

2016:6

Projekttyper

Arkeologisk forskningsundersökning

Fastighets­beteckning

Johannishus 1:2

Socken/stadKommunLän

Lokal/projektnamn

Vång

RAÄ-nummer

RAÄ Hjortsberga 307

Projektansvarig

Mikael Henriksson


Arkeologisk forskningsgrävning 2014. RAÄ Hjortsberga 307

Mikael Henriksson 2016
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (9 MB) →
Tillbaka till rapporter →