Blekinge museum

Rapportnummer

2016:7

Projekttyper

Arkeologisk undersökning

Fastighets­beteckning

Johannishus 1:2

Socken/stadKommunLän

Lokal/projektnamn

Vång

RAÄ-nummer

RAÄ Hjortsberga 173

Projektansvarig

Mikael Henriksson


Arkeologisk undersökning RAÄ Hjortsberga 173

Mikael Henriksson 2016
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (5 MB) →
Tillbaka till rapporter →