Blekinge museum

Rapportnummer

2017:1

Projekttyper

Arkeologisk förundersökning

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Lokal/projektnamn

Västra Vång

Projektansvarig
Efterundersökning Västra Vång 2016. Johannishus 1:2, Hjortsberga socken, Ronneby kommun.

Mikael Henriksson 2017
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (6 MB) →
Tillbaka till rapporter →