Blekinge museum

Rapportnummer

2017:3

Projekttyper

Arkeologisk förundersökning

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Nättraby kyrka. Arkeologisk kontroll i samband med schaktning vid altaret. Nättraby socken, Karlskrona kommun.

Mikael Henriksson 2017
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (1 MB) →
Tillbaka till rapporter →