Blekinge museum

Rapportnummer

2017:6

Projekttyper

Arkeologisk undersökning

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Torstäva 9:2. Arkeologisk undersökning 1983 av rest sten, RAÄ Ramdala 81:1

Thomas Persson 2017
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (3 MB) →
Tillbaka till rapporter →