Blekinge museum

Rapportnummer

2015:13

Projekttyper

Fastighets­beteckning

Johannishus 1:2

Socken/stadKommunLän

RAÄ-nummer

RAÄ Hjortsberga 116, RAÄ Hjortsberga 189

Projektansvarig

Mikael Henriksson


Efterundersökning Västra Vång 2012

Mikael Henriksson 2015
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (8 MB) →
Tillbaka till rapporter →