Blekinge museum

Rapportnummer

2019:29

Projekttyper

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Väg E22 Lösen - Jämjö.

Arkeologisk förundersökning 2019.


Carl Persson, Mats Anglert, Tyra Ericson, Mathilda Kjällquist och Per Lagerås 2019
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (125 MB) →
Tillbaka till rapporter →