Blekinge museum

Rapportnummer

2020:9

Projekttyper

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Sjöborg/Elleholm.

Arkeologisk forskningsgrävning 2019. RAÄ 3:1 och 12:1 Elleholms socken, Karlshamns kommun


Mikael Henriksson med bidrag av Jimmy Juhlin Alftberg 2020
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (8 MB) →
Tillbaka till rapporter →