Blekinge museum

Rapportnummer

2020:20

Projekttyper

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Kalleberga 8:136. Arkeologisk utredning inför anläggande av parkeringsplats 2019.

Mikael Henriksson 2020
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (2 MB) →
Tillbaka till rapporter →