Blekinge museum

Rapportnummer

2021:1

Projekttyper

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
RAÄ Hjortsberga 32 och 189. Arkeologisk förundersökning i samband med ledningsdragning 2020. Hjortsberga socken, Ronneby kommun.

Mikael Henriksson 2021
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (2 MB) →
Tillbaka till rapporter →