Blekinge museum

Rapportnummer

2021:3

Projekttyper

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Arkeologisk prospektering i Blekinge

Kunskapssammanställning 2020.


Mikael Henriksson 2021
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (2 MB) →
Tillbaka till rapporter →