Blekinge museum

Rapportnummer

2021:5

Projekttyper

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
RAÄ Förkärla 196. Arkeologisk undersökning av stensättning 2019.

Mikael Henriksson och Andreas Svensson med bidrag av Paola Derudas. 2021
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (2 MB) →
Tillbaka till rapporter →