Blekinge museum

Rapportnummer

2021:4

Projekttyper

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Forskningsundersökning av skeppsvrak vid Stora Ekön, RAÄ Ronneby 728.

Kompletterande undersökning 2020


Brendan Foley 2021
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (5 MB) →
Tillbaka till rapporter →