Blekinge museum

Rapportnummer

2021:2

Projekttyper

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
RAÄ Sölvesborg 74. Arkeologiska undersökningar av järn- och bronsålderslämningar i Ljungaviken.

Carl Persson 2021
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (22 MB) →
Tillbaka till rapporter →