Blekinge museum

Rapportnummer

2021:14

Projekttyper

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Lokal/projektnamn

Vång

Projektansvarig
Västra och Östra Vång 2020. Arkeologisk forskningsgrävning.

Mikael Henriksson 2021
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (7 MB) →
Tillbaka till rapporter →