Blekinge museum

Rapportnummer

2021:11

Projekttyper

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Arkeologisk förundersökning av boplatslämningen L1979:3086

RAÄ 53 Mjällby socken, Sölvesborgs kommun.


Carl Persson 2021
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (1 MB) →
Tillbaka till rapporter →