Blekinge museum

Rapportnummer

2021:10

Projekttyper

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Kristianopel 10:51. Arkeologisk undersökning 2020.

L1979:3550 Kristianopels socken, Karlskrona kommun.


Johan Åstrand 2021
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (5 MB) →
Tillbaka till rapporter →