Blekinge museum

Rapportnummer

2021:31

Projekttyper

Fastighets­beteckning



Socken/stad



Kommun



Län

Projektansvarig




Kastalen ”Hagbards källare”, RAÄ 67 samt intilliggande husgrund, RAÄ 668

Arkeologisk forskningsundersökning


Martin Hansson 2021
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (12 MB) →
Tillbaka till rapporter →