Blekinge museum

Rapportnummer

2021:33

Projekttyper

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Marinarkeologisk efterundersökning av förmodad bryggkonstruktion vid Vämö

Marinarkeologisk efterundersökning


Mikael Björk 2021
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (3 MB) →
Tillbaka till rapporter →