Blekinge museum

Rapportnummer

2021:32

Projekttyper

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Marinarkeologisk forskningsundersökning av fartygslämning L1978:8207/Elleholm 116

Marinarkeologisk forskningsundersökning, 2021


Mikael Björk
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (4 MB) →
Tillbaka till rapporter →