Blekinge museum

Rapportnummer

2021:41

Projekttyper

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Sjöborg/Elleholm. Arkeologisk forskningsgrävning 2020.

RAÄ 3:1 och 12:1, Elleholms socken, Karlshamns kommun.


Mikael Henriksson med bidrag av Gertie Ericsson och Jimmy Juhlin Alftberg 2021
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (7 MB) →
Tillbaka till rapporter →