Blekinge museum

Rapportnummer

2017:9

Projekttyper

Arkeologisk utredning etapp 2

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Arkeologisk utredning VA-ledning Bräkne-Hoby - Järnavik

Carl Persson 2017
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (7 MB) →
Tillbaka till rapporter →