Blekinge museum

Rapportnummer

2021:45

Projekttyper

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Jämsunda-Tving. Arkeologisk utredning 2020-2021 inför nedläggning av VA och fiber.

Mikael Henriksson 2021
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (3 MB) →
Tillbaka till rapporter →