Blekinge museum

Rapportnummer

2020:14

Projekttyper

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Store Backe/Snarket. Arkeologisk efterundersökning 2020.

Mikael Henriksson 2020
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (5 MB) →
Tillbaka till rapporter →