Blekinge museum

Rapportnummer

2021:37

Projekttyper

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Sandviken väg (Tistelvägen). Arkeologisk förundersökning av kulturlager från stenåldern inom L1979:3496 och L1979:3914.

Carl Persson 2021
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (8 MB) →
Tillbaka till rapporter →