Blekinge museum

Rapportnummer

2022:13

Projekttyper

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Gribshunden. Marinarkeologisk dokumentation av skeppsvrak vid Stora Ekön L1978:2168/ RAÄ Ronneby 728.

Marinarkeologisk dokumentation, 2022.


Mikael Björk 2022
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (3 MB) →
Tillbaka till rapporter →