Blekinge museum

Rapportnummer

2022:15

Projekttyper

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Lokal/projektnamn

Västra Vång

Projektansvarig
Västra Vång. Fyndgenomgång osteologiskt material 2004-2021.

Hanna Sjöberg 2022
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (2 MB) →
Tillbaka till rapporter →