Blekinge museum

Rapportnummer

2016:15

Projekttyper

Arkeologisk förundersökning

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Nedläggning av fiberledning inom RAÄ Lösen 70:1 Lyckå gamla stadsområde.

Arkeologisk förundersökning 2016


Stefan Flöög 2016
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (4 MB) →
Tillbaka till rapporter →