Blekinge museum

Rapportnummer

2022:22

Projekttyper

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Fossil åker och boplats vid Yxnarum. L1979:3473, Yxnarum 7:9 och 21:1

Arkeologisk förundersökning, 2022


Tove Wahlberg Traneskog 2022
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (10 MB) →
Tillbaka till rapporter →