Blekinge museum

Rapportnummer

2022:26

Projekttyper

Fastighets­beteckning



Socken/stad



Kommun



Län

Stift

Lunds stift

Projektansvarig




2022-26 Marinarkeologisk besiktning och dokumentation av fartygslämningen L1978-7968, belägen i Ryamadsviken, Sturkö

Mikael Björk, Staffan von Arbin med bidrag av Jens Lindström 2022
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (4 MB) →
Tillbaka till rapporter →