Blekinge museum

Rapportnummer

2022:36

Projekttyper

Arkeologisk utredning
Arkeologisk utredning etapp 1

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Stift

Lunds stift

Projektansvarig
Hulta Gärestad Arkeologisk utredning steg 1

Eva Eliasson 2022
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (18 MB) →
Tillbaka till rapporter →