Blekinge museum

Rapportnummer

2016:8

Projekttyper

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Hästholmen 1:67. Arkeologisk efterundersökning etapp 2. Hästholmen 1:67, Torhamns socken, Karlskrona kommun.

Mikael Henriksson, Björn Nilsson, Ingrid Gustin 2016
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (5 MB) →
Tillbaka till rapporter →