Blekinge museum

Rapportnummer

2017:13

Projekttyper

Arkeologisk förundersökning

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Nedläggning av fiberledning inom RAÄ Kristianopel 222:1, Kristianopel, gamla stadsområdet.

Arkeologisk förundersökning, 2015


Stefan Flöög 2017
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (5 MB) →
Tillbaka till rapporter →