Blekinge museum

Rapportnummer

2017:11

Projekttyper

Arkeologisk undersökning

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Projekt Elleholm 2016. Arkeologisk undersökning inom delar av RAÄ Elleholm 3:1 och 12:1 i Blekinge län.

Mikael Henriksson med bidrag av Gertie Ericsson, Jimmy Juhlin Alftberg och Johan Wallin 2017
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (7 MB) →
Tillbaka till rapporter →