Blekinge museum

Rapportnummer

2017:14

Projekttyper

Arkeologisk förundersökning

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Arkeologisk förundersökning Siretorp 5:64 och 3:33

Carl Persson 2017
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (7 MB) →
Tillbaka till rapporter →