Blekinge museum

Rapportnummer

2017:18

Projekttyper

Arkeologisk utredning etapp 2

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
RAÄ Sturkö 97

Arkeologisk utredning i samband med schaktning för optisk kabel


Mikael Henriksson 2017
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (2 MB) →
Tillbaka till rapporter →