Blekinge museum

Rapportnummer

2017:21

Projekttyper

Arkeologisk förundersökning

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Elleholms kyrka. Arkeologisk förundersökning i samband med schaktning för dränering.

Mikael Henriksson 2017
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (1 MB) →
Tillbaka till rapporter →