Blekinge museum

Rapportnummer

2017:17

Projekttyper

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Nättraby kyrka. Arkeologisk kontroll etapp 2 i samband med schaktning vid altaret.

Mikael Henriksson 2017
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (2 MB) →
Tillbaka till rapporter →