Blekinge museum

Rapportnummer

2008:5

Projekttyper

Arkeologisk förundersökning

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Grevagården. Karlskrona socken, Karlskrona kommun. Arkeologisk förundersökning.

Ylva Wickberg 2008
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (416 KB) →
Tillbaka till rapporter →