Blekinge museum

Rapportnummer

2017:16

Projekttyper

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Hillerslätt 1:4

Arkeologisk undersökning 1972-1973 av stensättning RAÄ Hjortsberga 78:1


Thomas Persson 2017
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (7 MB) →
Tillbaka till rapporter →