Blekinge museum

Rapportnummer

2017:12

Projekttyper

Arkeologisk undersökning

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Lokal/projektnamn

Västra Vång

Projektansvarig
RAÄ Hjortsberga 271

Arkeologisk undersökning och återställning av stensättning, skadad av skogsbruket. RAÄ 271, Hjortsberga socken, Ronneby kommun.


Mikael Henriksson 2017
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (13 MB) →
Tillbaka till rapporter →